Registrace

Rozvoz zdarma

DOPRAVA ZDARMA

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Sanytol 4v1 tablety do myčky 40 ks

0
Ušetříte 76,10 Kč
399,00 Kč bežná cena 32290 Cena s DPH za kus

Sanytol 4v1 tablety do myčky 40 ks

Popis
Sanytol tablety do myčky nádobí 4 v 1 kombinují zároveň dezinfekci, mytí, sůl a lesk. Jejich jednečné složení tak zajišťuje optimální čistotu nádobí (bez předoplachu) i při krátkých programech a mytí při nízké teplotě.

Dokonale odmašťuje a odstraňuje usazené nečistoty (rýže, těstoviny, vejce, atd.). Dezinfikuje a odstraňuje zaschlé skvrny od čaje, kávy, atd., Zajištuje dokonalý lesk a odstraňuje vodní kámen.

 

POUŽITÍ:

Tabletu umístit přímo do přihrádky bez odstranění obalu (obal je 100% rozpustný a biologicky rozložitelný) a zásobník uzavřít.

Rozsvěcují s kontrolky soli a lesku? Tableta Sanytol 4 v 1 již obě funkce obsahuje, není proto potřeba tyto produkty doplňovat. 
Vlastnosti
Zdravý životní styl
Bez chlóru
Kompletní dezinfekce myčky
Myjí & dezinfikují nádobí & myčku nádobí
Bez fosfátů
Ve vodě rozpustný obal

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé

Příprava a použití

Návod na použití
• Tabletu umístit přímo do přihrádky bez odstranění obalu (obal je 100% rozpustný a biologicky rozložitelný) a zásobník uzavřít.
• Pro program bez předpírky umístit tabletu přímo do košíčku na příbory.
• Nedotýkat se vodě rozpustného obalu mokrýma rukama.
• Rozsvěcují se kontrolky soli a lesku? Tableta Sanytol 4 v 1 již obě funkce obsahuje, není proto potřeba tyto produkty doplňovat.
• Pozor! V oblastech s vodou tvrdší než 35° TH doporučujeme sůl a lesk přidat.

Podrobná data

CLP Regulation

vykřičník - Varování

Bezpečnostní varování

Varování: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Tel.: toxikologického centra: 224919293 nebo 224915402 (24 hodin denně). P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován. Obsahuje Protease, Amylase. Může vyvolat alergickou reakci.

Biocidní přípravek (typ TP4): na místě vzniká kyselina peroctová 0,13g/L (1 tableta na jedno mytí). Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtete údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Tablety do myčky
Varianta - 4 v 1

Jednotková cena 366.93Kč za 1 kg.

Chcete-li zanechat recenzi tohoto produktu, nebo se zaregistrujte.

NAHORU