Registrace

Rozvoz zdarma

DOPRAVA ZDARMA

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Raid Silver elektrická náhradní suchá náplň 30 ks

0
Ušetříte 130,10 Kč
258,00 Kč bežná cena 12790 Cena s DPH za kus

Raid Silver elektrická náhradní suchá náplň 30 ks

Popis

Insekticidní přípravek proti komárům a drobnému létajícímu hmyzu.

Vlastnosti
30 nocí
Rychlý a trvalý účinek

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé

Příprava a použití

Další informace jsou na vnitřní straně balení.

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Podrobná data

CLP Regulation

vykřičník - Varování
životní prostředí - Varování

Bezpečnostní varování

Raid® elektrický suchý polštářek-náplň, insekticid proti komárům.

Varování

Obsahuje: d-allethrin, benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzín, 2,6-di-terc.butyl-p-kresol.

Účinné látky: 4,6 g d-allethrinu a 1,03 g piperonyl butoxidu ve 100 g přípravku.

Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zamezte vdechování par. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

Obsahuje citronellol, benzyl salicylate, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-enecarbaldehyde, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Náhradní náplň
Varianta - Pro elektrický odpařovač proti komárům

Jednotková cena 1279Kč za 1 kg.

Chcete-li zanechat recenzi tohoto produktu, nebo se zaregistrujte.

NAHORU