Registrace

Rozvoz zdarma

DOPRAVA ZDARMA

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Raid MAX pěna proti lezoucímu hmyzu 400 ml

0
Ušetříte 68,10 Kč
158,00 Kč bežná cena 8990 Cena s DPH za kus

Raid MAX pěna proti lezoucímu hmyzu 400 ml

Popis

Raid Max 400ml spray lezoucí hmyz. Raid proti lezoucímu hmyzu je insekticidní přípravek k hubení lezoucího hmyzu, který poskytuje díky nové receptuře ochranu.

Vlastnosti
Ochrana až 3 měsíce!
Švábi, mravenci

Skladování a použití

Způsob skladování

TypMax teplota °C
Trvanlivé50

Příprava a použití

Návod pro použití: Před použitím důkladně protřepejte. Při aplikaci udržujte nádobku ve svislé poloze. Aplikujte na místa, kde se hmyz skrývá nebo často vyskytuje (kouty, trhliny, prostory pod kuchyňskou linkou, okolí trubek, rámy oken, obložení podlah, odpadkové koše, atd.). Dávkování 5 sec/délkový metr. Stříkejte v intervalech, i tehdy když ošetřujete větší plochu. K těžce dostupným místům vytvořte ochrannou pěnovou bariéru.

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Podrobná data

CLP Regulation

plamen - Nebezpečí
vykřičník - Nebezpečí
životní prostředí - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

Raid® Max pěna proti lezoucímu hmyzu

Nebezpečí

Účinná látka: 0,04 g cyfluthrinu ve 100 g přípravku.

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Používejte dle návodu. Nestříkejte na osoby a zvířata. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Nestříkejte na tapety. Aplikujte minimálně 1 m od všech povrchů a stěn. Nestříkejte na elektrická zařízení pod napětím. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Pěna
Varianta - Proti lezoucímu hmyzu

Jednotková cena 224.75Kč za 1 l.

Chcete-li zanechat recenzi tohoto produktu, nebo se zaregistrujte.

NAHORU