Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Raid Family elektrický odpařovač tekutá náplň 21 ml

0
Ušetříte 134,10 Kč
BLACK FRIDAY
39:39:10
299,00 Kč bežná cena 16490 Cena s DPH za kus

Raid Family elektrický odpařovač tekutá náplň 21 ml

Vlastnosti
Vhodné pro děti od 6 měsíců +
2v1 okamžitá a nepřetržitá ochrana proti komárům
Bez parfemace
Vhodné do všech Raid® odpařovačů

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé

Příprava a použití

Návod pro použití: 1. Odstraňte uzávěr (zmáčknout a vyšroubovat). Náplň zašroubujte/zatlačte do zajištění do el. odpařovače. 2. Otočte zástrčkou tak, aby náplň byla ve svislé poloze. 3. Zasuňte el. odpařovač do odpovídající zásuvky, až se rozsvítí kontrolní dioda. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou. 4. Po použití odpojte odpařovač od el. sítě. Odpařovač s náplní udržujte vždy ve svislé poloze.

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Podrobná data

CLP Regulation

životní prostředí - Nebezpečí
nebezpečnost pro zdraví - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

Raid® Family elektrický odpařovač tekutý-náplň.

Nebezpečí

Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované střední. Účinná látka: prallethrin 1,2% (12 g/kg). Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Skladujte uzamčené. Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Nedotýkejte se knotu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Elektrický odpařovač
Varianta - Tekutý - náplň

Jednotková cena 3834.88Kč za 1 kg.

NAHORU