Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Raid elektrický odpařovač s tekutou náplní eukalyptus 1 ks + 27 ml

0

Množstevní slevy

Při koupi 1 ks 225.90 Kč/ks
Při koupi 2 a více ks 219.12 Kč/ks
Při koupi 5 a více ks 203.31 Kč/ks
Ušetříte 57,10 Kč
283,00 Kč bežná cena 22590 Cena s DPH za kus

Raid elektrický odpařovač s tekutou náplní eukalyptus 1 ks + 27 ml

Popis

Raid elektrický odpařovač s tekutou náplní eukalyptus. Insekticid chrání proti komárům včetně tygřích. Lze použít do všech Raid odpařovačů. 45 nocí.

1 ks odpařovač + 1 náplň 27 ml

1 náplň až 45 x 8 hodin = 360 hodin, pokud je používán s Raid elektrickými odpařovači.

 

Zabíjí komáry skryté za závěsy, účinný i při mírně otevřených oknech a rozsvícených světlech. Ochrání místnost do 30 m³.

 

Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Nedotýkejte se knotu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Návod pro použití je uvnitř obalu.

 

 

Vlastnosti
Rychlá a nepřetržitá ochrana 45 nocí*
Nízká spotřeba energie**
Komáři včetně tygřích
Zabíjí komáry skryté za závěsy
Účinný i při mírně otevřených oknech a rozsvícených světlech
Ochrání místnost do 30 m³
S eukalyptovým olejem

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé

Příprava a použití

Návod pro použití:
1. Odstraňte uzávěr (zmáčknout a vyšroubovat). Náplň zašroubujte do el. odpařovače.
2. Otočte zástrčkou tak, aby náplň byla ve svislé poloze. Aktivujte odpařovač s 30 minutovým předstihem. Zasuňte el. odpařovač do odpovídající zásuvky, až se rozsvítí kontrolní dioda. Odpařovač umístěte ve směru průvanu ke spícímu člověku.
3. Po použití odpojte odpařovač od el. sítě.
4. Náplň udržujte ve svislé poloze. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou.

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Podrobná data

CLP Regulation

nebezpečnost pro zdraví - Nebezpečí
životní prostředí - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

Raid® elektrický odpařovač s tekutou náplní eukalyptus.
Nebezpečí
Účinná látka: 1,2 g prallethrinu ve 100 g přípravku.
Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované střední.

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFROMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Skladujte uzamčené.

Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Nedotýkejte se knotu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Obsahuje (+)-pin-2(3)-ene. Může vyvolat alergickou reakci.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Pokyny pro předcházení vzniku požáru, toxicity, zásahu el. proudem nebo zraněním. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A USCHOVEJTE SI JE. VÝSTRAHA: Při používání el. spotřebičů je nutno vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: POZOR: Aby se snížilo riziko zranění a zabránilo hře dětí s tímto zařízením, děti jej nesmí používat. Když bude zařízení používáno poblíž dětí starších 8 let nebo osob se zvláštními potřebami, je nutný neustálý dohled. Pro bezpečné použití ho zapojujte jen do správně fungujících el. zásuvek na větraném místě, kde nemůže přijít do styku s přehozem na postel nebo jinými materiály. Nepoužívejte s prodlužovacími kabely nebo rozdvojkami. Neponořujte do vody. Do zásuvky nad zařízení nic nezapojujte. Do odpařovačů Raid® používejte jen náplně Raid®. Tyto pokyny jsou k dispozici na www.scjproducts.info.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Odpařovač
Varianta - Elektrický s tekutou náplní eukalyptus

Jednotková cena 8366.67Kč za 1 l.

NAHORU