Registrace

Rozvoz zdarma

DOPRAVA ZDARMA

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Off! Tropical rychleschnoucí sprej 100 ml

0

Množstevní slevy

Při koupi 1 ks 128.90 Kč/ks
Při koupi 2 a více ks 125.03 Kč/ks
Při koupi 5 a více ks 116.01 Kč/ks
Ušetříte 70,10 Kč
199,00 Kč bežná cena 12890 Cena s DPH za kus

Off! Tropical rychleschnoucí sprej 100 ml

Vlastnosti
Až 8h dlouhotrvající ochrana
Jemný k pokožce
Chrání před komáry, včetně tropických a tygřích

Skladování a použití

Způsob skladování

TypMax teplota °C
Trvanlivé50

Příprava a použití

Návod pro použití: Před použitím důkladně protřepejte. Nádobku držte ve svislé poloze asi 15-20 cm od pokožky, stříkejte pomalým krouživým pohybem, případně rozetřete rukama. Při použití na tvář, krk a pokožku dětí nad 2 roky nastříkejte přípravek do dlaní a poté ho rozetřete. Zamezte styku s očima, rty a sliznicí. Aplikaci opakujte pouze v případě potřeby. Vyvarujte se nadměrnému používaní. Po návratu si umyjte ošetřená místa mýdlem a vodou.

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: 3 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Podrobná data

CLP Regulation

plamen - Varování
vykřičník - Varování

Bezpečnostní varování

Off!® Tropical rychleschnoucí sprej.

Varování

Účinná látka: 25 g N,N-diethyl-3-methylbenzamidu ve 100 g přípravku.

Hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Nevdechujte aerosoly. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Používejte dle návodu. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Neaplikujte na ruce dětí. Nepoužívejte u dětí do 2 let. Zamezte přímému kontaktu se syntetickými materiály, lakovanými povrchy, plasty, kůží a dioptrickými skly. Při podráždění pokožky přerušte používaní.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Rychleschnoucí sprej
Varianta - Tropical

Jednotková cena 1289Kč za 1 kg.

Chcete-li zanechat recenzi tohoto produktu, nebo se zaregistrujte.

NAHORU