Registrace

Rozvoz zdarma

DOPRAVA ZDARMA

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Off! Tropical repelent s rozprašovačem 100 ml

0

Množstevní slevy

Při koupi 1 ks 109.90 Kč/ks
Při koupi 2 a více ks 106.60 Kč/ks
Při koupi 5 a více ks 98.91 Kč/ks
Ušetříte 116,10 Kč
226,00 Kč bežná cena 10990 Cena s DPH za kus

Off! Tropical repelent s rozprašovačem 100 ml

Vlastnosti
Dlouhotrvající ochrana až 8h
Ochrana i proti tropickým komárům

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé

Příprava a použití

Návod pro použití:
Nádobku držte ve svislé poloze. Při použití na tvář, krk a pokožku dětí nad 2 roky nastříkejte přípravek do dlaní a poté ho rozetřete. Zamezte styku s očima, rty a sliznicí. Účinkuje také na oblečení, postříkejte košili, kalhoty, ponožky. Zamezte přímému kontaktu se syntetickými materiály, lakovanými povrchy a plasty. Nepoškozuje bavlnu, vlnu ani nylon. Ošetřené oděvy vyperte. Po návratu si umyjte ošetřená místa mýdlem a vodou. Aplikaci opakujte pouze v případě potřeby.

Skladování

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Podrobná data

CLP Regulation

plamen - Varování

Bezpečnostní varování

OFF!® Tropical rozprašovač-repelent v mechanickém rozprašovači.

Používejte dle návodu. Neaplikujte na ruce dětí. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Pouze k vnějšímu použití. Při podráždění pokožky přerušte používání.

Další informace na druhé části etikety.

Varování

Účinná látka: 20g icaridine ve 100 g přípravku.

Hořlavá kapalina a páry.

Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFROMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly.

Nepoužívejte u dětí do 2 let. Další informace na druhé části etikety.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Rozprašovač
Varianta - Tropical

Jednotková cena 1099Kč za 1 l.

Chcete-li zanechat recenzi tohoto produktu, nebo se zaregistrujte.

NAHORU