Registrace

Rozvoz zdarma

DOPRAVA ZDARMA

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Mr. Muscle Gel na čištění odpadů 1000 ml

0

Množstevní slevy

Při koupi 1 ks 79.90 Kč/ks
Při koupi 2 a více ks 77.50 Kč/ks
Při koupi 5 a více ks 71.91 Kč/ks
Ušetříte 25,10 Kč
105,00 Kč bežná cena 7990 Cena s DPH za kus

Mr. Muscle Gel na čištění odpadů 1000 ml

Popis
Mr. Muscle je gelový čistič odpadů, který efektivně čití odpady v kuchyních i koupelnách.
Gel pronikne stojící vodou, uvolní zanesené odpady a zanechá svěží vůni. Použijte každý týden jako prevenci proti ucpání odpadu. Produkt je laboratorně testován na odpady ucpané běžnými nečistotami (vlasy, mýdlo). V případě silného znečištění nechte působit 30 minut.

 

Obsah: 1000 ml
Vlastnosti
Učinkuje za 5 minut
Bezpečný pro všechny druhy odpadů

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé

Příprava a použití

1. Nalej 500 ml gelu do odpadu.
2. Nechte působit 5 min*.
3. Propláchněte horkou vodou. V případě potřeby postup maximálně jednou opakujte.

*Produkt je laboratorně testován na odpady ucpané běžnými nečistotami (vlasy, mýdlo). V případě silného ucpání nechte působit 30 minut.

Skladování

Uchovávejte obal těsně uzavřený, na chladném místě a skladujte ve svislé poloze.

Podrobná data

CLP Regulation

žíravost - Nebezpečí
životní prostředí - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

DŮLEŽITÉ: Otevírejte opatrně. Nepoužívejte na odpady vybavené drtiči. Chraňte zlacené části a poškozený smalt nebo chrom před kontaktem s přípravkem.

NE láhev nemačkejte a znovu nepoužívejte, nestříkejte, nepoužívejte gumový zvon.

Mr Muscle® MAX gel na čištění odpadů v kuchyních a koupelnách.
Nebezpečí
Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný, aminy, C12-18-alkyldimethyl, N-oxidy.
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte dým. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním balení. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Pozor!Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Gel
Varianta - Max na čištění odpadů

Jednotková cena 79.9Kč za 1 l.

Chcete-li zanechat recenzi tohoto produktu, nebo se zaregistrujte.

NAHORU