Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Krystalická soda 1 kg

0
Ušetříte 39,50 Kč
BLACK FRIDAY
39:39:10
60,00 Kč bežná cena 2050 Cena s DPH za kus

Krystalická soda 1 kg

Vlastnosti
  • Vysoce rozpustná
  • Na změkčování vody
  • Namáčení silně znečištěných oděvů
  • Zvyšuje účinnost pracího prášku
  • Vhodná na proplachování pivních, příp. mastných trubek
  • Na úpravu pH vody v bazénech
Popis

Popis

Krystalická soda je vhodná na změkčení vody, k namáčení velmi znečištěných oděvů, do automatických praček ke zvýšení účinnosti pracího prášku. Přidáním k pracímu prášku při praní v pračce zabraňuje tvorbě vodního kamene a šetří pračku. Dále se používá na přeplachování pivních trubek i na úpravu pH v bazénech.

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé

Příprava a použití

Na namáčení do 10 litrů vody přidat 60-80 g sody (polévková lžíce = 8 g sody).
Látka může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

Podrobná data

CLP Regulation

vykřičník - Varování

Bezpečnostní varování

Varování.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a pokožku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Soda
Varianta - Krystalická

Komponenty
Složení

Uhličitan sodný dekahydrát, CAS 6132-02-1

Jednotková cena 20.5Kč za 1 kg.

NAHORU