Registrace

Rozvoz zdarma

DOPRAVA ZDARMA

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Glade by Brise Automatic Spray levandule & jasmín automatický osvěžovač vzduchu 269 ml

0
Ušetříte 41,10 Kč
230,00 Kč bežná cena 18890 Cena s DPH za kus

Glade by Brise Automatic Spray levandule & jasmín automatický osvěžovač vzduchu 269 ml

Vlastnosti

Glade Automatic strojek a náplň Levandule & Jasmín

  • Sada obsahuje jednu náplň a jeden strojek.
  • Automatický osvěžovač eliminuje nepříjemný zápach a dodává svěží vůni.
  • Až 60 dnů při nastavení po 36ti minutách.
  • Vyberte si 1 ze 3 možných nastavení (9, 18, 36 minut).
  • Navíc lze vzduch provonět s tlačítkem pro Extra osvěžení.
  • Ideální pro větší místnosti.
Skladování a použití

Způsob skladování

TypMax teplota °C
Trvanlivé50

Příprava a použití

Návod pro použití:
1. Zmáčkněte a otevřete. Přepněte časovač do pozice OFF.
2. Vytáhněte červený pásek, tím aktivujete osvěžovač.
3. Nastavte časovač na požadovaný interval a zavřete kryt. První osvěžení přijde za několik sekund.
4. Zavěste na stěnu nebo postavte na poličku. Pro okamžité a extra osvěžení: Stiskněte na zadní straně tlačítko.

2 způsoby používání
Tlačítko pro extra osvěžení:
Stiskněte na zadní straně tlačítko pro extra osvěžení, kdykoliv potřebujete.
Nastavení časovače:
Vyberte si ze 3 možných nastavení dle vaší preference uvolňování vůně.

Způsob zavěšení:
1. Připevněte vhodný vrut do zdi*.
2. Zavěste Automatic Spray na vrut**.
*vrut není součástí balení.
**délku vrutu přizpůsobte tak, abyste Automatic Spray snadno zavěsili.

Podrobná data

CLP Regulation

plamen - Nebezpečí
vykřičník - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

Glade® by Brise® Automatic Spray Levandule & Jasmín-automatický osvěžovač vzduchu.

Nebezpečí

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Používejte podle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Obsahuje 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8,-tetramethyl-2-naphtyl) ethan-1-one. Může vyvolat alergickou reakci.

Baterie: Vložte správně (+/-). Nedobíjejte. Nerozebírejte baterii ani jí nevhazujte do ohně. Může explodovat, vytéci nebo způsobit poškození. Používejte jen AA baterie.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Automatický osvěžovač vzduchu
Varianta - Automatic Spray levandule & jasmín

Jednotková cena 702.23 Kč za 1 l.

NAHORU