Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Duck odstraňovač vodního kamene 750 ml

0

Množstevní slevy

Při koupi 1 ks 63.90 Kč/ks
Při koupi 2 a více ks 61.98 Kč/ks
Při koupi 5 a více ks 57.51 Kč/ks
Ušetříte 18,10 Kč
82,00 Kč bežná cena 6390 Cena s DPH za kus

Duck odstraňovač vodního kamene 750 ml

Odrážky
  • Tekutý dezinfekční WC čistič
  • Likviduje 99,9% bakterií nad i pod vodní hladinou
  • Velice silné účinky
  • Efektivně odstraňuje vodní kámen
  • Díky zakřivené láhvi působí i v těžko dostupných místech
Popis

Popis

Duck Power odstraňovač vodního kamene odstraní pravidelným používáním vodní kámen z WC mísy spolehlivě navždy. Je pětkrát lepší v účinnost proti vodnímu kameni ve srovnání s podobnými produkty. Mocné složení, které odstraní 100% vodního kamene z vaší toalety. Unikátně tvarovaný krk dosáhne pod okraj mísy kde se vodní kámen ukládá nejvíce a zabíjí bakterie které se zde množí. Zabíjí 99.9% bakterií nad i pod vodní hladinou. Čistí a osvěžuje. Dosáhne lépe pod okraj mísy - lépe čistí. S výraznou parfemací.

 

Použití

1. Stlačte obě strany víčka a odšroubujte. 2. Nakloňte láhev, aby se naplnilo hrdlo. 3. Rovnoměrně nastříkejte přípravek pod obrubu celé WC mísy a nechte působit 15 minut. 4. Vyčistěte mísu kartáčem nad i pod hladinou vody a spláchněte. Pro odstranění většího znečištění znovu aplikujte a nechte působit přes noc. 5. Láhev důkladně uzavřete. Používejte alespoň 3x týdně, aby byla vaše toaleta čistá.

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé
Podrobná data

CLP Regulation

žíravost - Nebezpečí
životní prostředí - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

Duck® 100% odstraňovač vodního kamene - tekutý čistič WC mísy.

Nebezpečí

Obsahuje: kyselinu chlorovodíkovou, 2,2´-(oktadec-9-enylimino) bisepthanol, alkoholy, C13-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované EO=8.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte dým. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Používejte pouze na WC mísy. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží. Nemíchejte s bělicími činidly ani jinými domácími čisticími přípravky.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Polština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Odstraňovač
Varianta - 100% vodního kamene

Komponenty

Složení

< 5% neiontové povrchově aktivní látky
Parfémy

Jednotková cena 85.2Kč za 1 l.

NAHORU