Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Domestos Zéró Lime dezinfekční přípravek na vodní kámen 750 ml

0

Množstevní slevy

Při koupi 1 ks 46.90 Kč/ks
Při koupi 2 a více ks 45.49 Kč/ks
Při koupi 5 a více ks 42.21 Kč/ks
Ušetříte 48,10 Kč
95,00 Kč bežná cena 4690 Cena s DPH za kus

ALTERNATIVNÍ PRODUKT Z VLASTNÍ VÝROBY AGEO.CZ

Dezinfex WC čistič 750 ml

2850

Více informací o produktu

Domestos Zéró Lime dezinfekční přípravek na vodní kámen 750 ml

Odrážky
  • Dokonale čistí Vaši toaletu
  • Spolehlivě odstraňuje vodní kámen
  • Speciální gelové složení přípravku přilne maximálně k míse
  • Dlouhodobé účinky
  • Zanechává vůni limetky
Popis

Popis

Domestos Zéró Lime je účinný dezinfekční přípravek, který intenzivně zabíjí bakterie v toaletě. Působí i pod vodní hladinou. Díky jeho gelovému složení je přípravek určený k odstraňování vodního kamene v toaletě. Přilne k povrchu toaletní mísy, kde působí dlouhou dobu. Zanechává příjemnou a svěží vůni limetky. Dopřejte své toalete maximální hygienickou čistotu. 

 

Použití

Otevřít: Zmáčkněte plochy na obou stranách uzávěru a otočte v protisměru hodinových ručiček. 

Po použití: jemně zavírejte uzávěr dokud neuslyšíte cvaknutí. Aplikujte neředěný (70 ml) tak, abyste pokryli celý vnitřní povrch záchodové mísy. Nechte 30 minut působit, abyste zničili vodní kámen a bakterie. V případě potřeby použití opakujte.

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé

Skladování

Spotřebujte do: viz obal.

Podrobná data

CLP Regulation

žíravost - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

Po použití přípravku a před konzumací jídla si důkladně UMYJTE RUCE A EXPONOVANOU POKOŽKU. Zabraňte styku s očima, kůží. ZAMEZTE STYKU S POTRAVINAMI, NÁDOBÍM NEBO S POVRCHY, KTERÉ JSOU VE STYKU S POTRAVINAMI. Při používání nejezte ani nepijte. Nepoužívejte společně s bělicími přípravky ani s jinými čisticími přípravky, mohou se uvolňovat nebezpečné plyny (chlor) nebo teplo. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Zamezte styku s jinými povrchy než záchodovou mísou.

NEBEZPEČÍ

DOMESTOS na vodní kámen v toaletě Lime. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené.

OBSAHUJE: kyselina chlorovodíková, sulfamidová kyselina, (Z)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovaný (1

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Maďarština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Varianta - Na vodní kámen v toaletě Lime

Komponenty
Složení

Dezinfekční látka: kyselina chlorovodíková 8 g/100 g
Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, parfum

Jednotková cena 62.53Kč za 1 l.

NAHORU