Registrace

Rozvoz zdarma

DOPRAVA ZDARMA

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Dezinfex Original dezinfekční a čisticí prostředek 5 l

0

Množstevní slevy

Při koupi 1 ks 87.90 Kč/ks
Při koupi 2 a více ks 79.11 Kč/ks
Při koupi 5 a více ks 70.32 Kč/ks
Ušetříte 61,10 Kč
149,00 Kč bežná cena 8790 Cena s DPH za kus

Dezinfex Original dezinfekční a čisticí prostředek 5 l

Popis

Dezinfex Original je všestranný dezinfekční a čisticí prostředek vhodný pro dezinfekci povrchů i vody. Likviduje až 99,9 % bakterií a virů, takže se stává postrachem pro všechny bakterie a viry ve vašem okolí. Použít ho můžete k dezinfekci a čištění van, sprchových koutů, WC, dřezů, obkladů, lednic, kuchyňských potřeb a různých nástrojů. Dezinfex Original je produkt nejvyšší kvality sestavený dle formulí nové generace a vyrobený v Česku.


Větší ekonomické balení o objemu 5 litrů!


Dávkování: Ke spolehlivé dezinfekci ploch a nástrojů se používá 0,8 až 1 litr přípravku na 8 l vody, doba expozice min. 30 minut (účinnost na bakterie včetně spór, plísní, virů a vláknitých hub). Pouze k čištění dávkujte 100 až 150 ml přípravku na 8 l vody. Předměty přicházející do styku s potravinami či pokožkou opláchněte po použití pitnou vodou. Před nepopsanou aplikací vyzkoušejte přípravek na malém, méně viditelném místě.


NEBEZPEČÍ. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Nevdechujte páry. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě.


Nebezpečné látky: Chlornan sodný, hydroxid sodný.


CLP Regulation
- Žíravost
- Nebezpečí


Složení: Účinná látka: chlornan sodný 49 g/kg (<5 % aktivní Cl), ostatní složky: <5 % hydroxid sodný

Jednotková cena 17.58Kč za 1 l.

Chcete-li zanechat recenzi tohoto produktu, nebo se zaregistrujte.

NAHORU