Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Coyote autošampon s voskem 500 ml

0

Množstevní slevy

Při koupi 1 ks 101.90 Kč/ks
Při koupi 2 a více ks 98.84 Kč/ks
Při koupi 5 a více ks 91.71 Kč/ks
Ušetříte 40,10 Kč
142,00 Kč bežná cena 10190 Cena s DPH za kus

Coyote autošampon s voskem 500 ml

odrážky
  • Parfemováno
  • K mytí laků všech motorových vozidel
  • Vosk zajištuje ten správný lesk
  • Obsahuje tenzidy dobře biologicky rozložitelné
  • Neobsahuje fosfáty ani rozpouštědla
popis

Popis

Autošampon Coyote umyje i naleští automobil v jedné operaci. Poskytuje lesk a konzervaci laku díky obsahu emulze z vosků Carnauba. Je určen pro všechny druhy laků a lakovaných povrchů automobilů.Parfemováno. K mytí laků všech motorových vozidel. Vosk zajištuje ten správný lesk .

Použití

Smíchejte 50 ml šampónu a 10 l vody. Roztokem omývejte automobil houbou nebo měkkým kartáčem. Nakonec opláchněte čistou vodou. Po zaschnutí rozleštěte případné stopy po kapkách vody měkkým textilem.

složení

Složení

Obsahuje aniontové povrchově aktivní látky ≥5%<15%, neiontové povrchově aktivní látky <5%, amfoterní povrchově aktivní látky <5%, parfémy, konzervační činidla, methylchloroisothiazolinone / methylisothiazolinone
Obsahuje 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-koko acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli; amidy, C8-18 (sudé) a C18-nenasycené, N, N-bis (hydroxyethyl)

Podrobná data

Bezpečnostní varování

NEBEZPEČÍ H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy.

 

Jednotková cena 203.8Kč za 1 l.

NAHORU