Registrace

Rozvoz zdarma

DOPRAVA ZDARMA

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Biolit elektrický odpařovač se suchou náplní 1 + 10 ks

0
Ušetříte 72,10 Kč
207,00 Kč bežná cena 13490 Cena s DPH za kus

Biolit elektrický odpařovač se suchou náplní 1 + 10 ks

Popis

Biolit elektrický odpařovač se suchou náplní hubí komáry, pakomáry, pakomárce a jiný malý hmyz. Ochrání Vás před nepříjemným hmyzem, používá se především v ložnicích a jiných obytných místnostech.


Návod k použití: El. odpařovač je určen pro připojení do el. sítě o napětí 220-230 V. Vyjměte polštářek z fólie a vložte jej na keramickou destičku pod ochrannou mřížkou. Zasuňte odpařovač do zásuvky. Po několika minutách komáři přestávají bodat, později jsou usmrceni. Při otevřených oknech přípravek brání nalétávání komárů do místností. Při výměně odpojte odpařovač od el. sítě a použitý polštářek vytlačte polštářkem novým. Polštářek je určen pro místnost o velikosti do 30m2, při ochraně větších prostor použijte více odpařovačů. El. odpařovač vždy odpojte po dobu, kdy nepotřebujete ochranu před komáry. El. odpařovač vypnete jeho odpojením od el. sítě.

Vlastnosti
Proti komárům

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé

Příprava a použití

Návod pro použití:
1. Vyjměte polštářek z obalu.
2. Zasuňte polštářek do odpařovače pod ochrannou mřížku.
3. Zapojte odpařovač do odpovídající zásuvky. Přípravek začne působit do 10 minut.
4. Polštářek postačuje pro místnost do 28 m³, působí po celou noc (až 8 hodin). Ve větších místnostech použijte dva odpařovače.
5. Když polštářek ztratí barvu, vyměňte ho za nový. Spotřebovaný polštářek vytlačte zasunutím nového. Po použití odpojte odpařovač z el. zásuvky.
Polštářky používejte jen s el. odpařovači Biolit®.

Skladování

Uskladněte na suchém místě mimo extrémních teplot a přímého slunečního záření. Skladujte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Podrobná data

A.I.S.E. Varování

  • Po použití vyvětrejte místnost

CLP Regulation

vykřičník - Varování
životní prostředí - Varování

Bezpečnostní varování

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Pokyny pro předcházení vzniku požáru, toxicity, zásahu el. proudem nebo zraněním. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A USCHOVEJTE SI JE. VÝSTRAHA: Při používání el. spotřebičů je nutno vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: POZOR: Aby se snížilo riziko zranění a zabránilo hře dětí s tímto zařízením, děti jej nesmí používat. Když bude zařízení používáno poblíž dětí starších 8 let nebo osob se zvláštními potřebami, je nutný neustálý dohled. Pro bezpečné použití ho zapojujte jen do správně fungujících el. zásuvek na větraném místě, kde nemůže přijít do styku s přehozem na postel nebo jinými materiály. Nepoužívejte s prodlužovacími kabely nebo s rozdvojkami. Neponořujte do vody. Do zásuvky nad zařízení nic nezapojujte. Do odpařovačů Biolit® používejte jen náplně Biolit®. Tyto pokyny jsou k dispozici na www.scjproducts.info.

Biolit® náhradní polštářky a el. odpařovač
Varování
Obsahuje: pyrethriny a pyrethroidy, destiláty (ropné), hydrogenované, lehké; petrolej-nespecifikovaný, 2,6-di-terc.butyl-p-kresol.
Účinné látky: 2,3 g pyrethriny a pyrethroidy, 4,0 g piperonyl butoxid ve 100 g přípravku.
Zdraví škodlivý při vdechování. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zamezte vdechování par.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou a mýdlem. Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Odpařovač
Varianta - Elektrický se suchou náplní

Jednotková cena 1349Kč za 1 kg.

Chcete-li zanechat recenzi tohoto produktu, nebo se zaregistrujte.

NAHORU