Registrace

Rozvoz zdarma

DOPRAVA ZDARMA

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Air Wick Elektrický osvěžovač jemný satén a měsíční lilie náplň 19 ml

0

Množstevní slevy

Při koupi 1 ks 105.90 Kč/ks
Při koupi 2 a více ks 102.72 Kč/ks
Při koupi 5 a více ks 95.31 Kč/ks
Ušetříte 74,10 Kč
180,00 Kč bežná cena 10590 Cena s DPH za kus

Air Wick Elektrický osvěžovač jemný satén a měsíční lilie náplň 19 ml

Popis

Elektrický osvěžovač vzduchu. Náplň.


Návod k použití: Podrobně si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc před použitím výrobku.
Odšroubujte uzávěr náplně. Náplń vsuňte do jednoho z Air Wick elektrických osvěžovačů.
Klasický strojek: Náhradní náplně držte ve svislé poloze a vložte hluboko do spodní části strojku, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Plug Symphonia: Náhradní náplně držte ve svislé poloze a vložte hluboko do spodní části strojku po obou stranách, dokud neuslyšíte cvaknutí.


 


Výška: 147, Šířka: 73, Hloubka:41


 


Rozměry balení: 19ml


 


Hrubá hmotnost: 97

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé

Příprava a použití

Návod k použití. Podrobně si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc před použitím výrobku. Ponechte pro budoucí použití.
1. Odšroubujte uzávěr náplně. 2. Náhradní náplň držte ve svislé poloze a vložte hluboko do spodní části strojku, dokud neuslyšíte cvaknutí. 3. Vložte strojek s náplní do elektrické zásuvky. 4. Pro změnu intenzity uvolňování vůně, otočte kolečko na vrchní straně strojku. 5. Pro výměnu náplně, odpojte strojek z elektrické sítě. Stlačte strojek v přední části a opatrně vytáhněte náplň směrem dolů.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Podrobná data

CLP Regulation

vykřičník - Varování

Bezpečnostní varování

Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Nebezpečné složky: linalol, cinnamaldehyd; alfa-hexylcinnamal, 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal. Obsahuje alfa-hexylcinnamal, 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; citral; benzyl-salicylát; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on; d-limonen; 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd; kumarin; cinnamaldehyd; isoeugenol; linalol. Může vyvolat alergickou reakci.

Jazyk produktu

Hlavní jazyk návodu - čeština
Instalační jazyk - čeština

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Maďarština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Tekutá náplň
Varianta - Do elektrického přístroje - jemný satén a měsíční lilie

Jednotková cena 5573.68Kč za 1 l.

Chcete-li zanechat recenzi tohoto produktu, nebo se zaregistrujte.

NAHORU