Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Air Wick Essential Oils náplň do elektrického osvěžovače bílé květy 19 ml

0

Množstevní slevy

Při koupi 1 ks 97.90 Kč/ks
Při koupi 2 a více ks 94.96 Kč/ks
Při koupi 5 a více ks 88.11 Kč/ks
Ušetříte 82,10 Kč
180,00 Kč bežná cena 9790 Cena s DPH za kus

Air Wick Essential Oils náplň do elektrického osvěžovače bílé květy 19 ml

odrážky
  • Náhradní náplň do elektrického odpařovače Air Wick
  • Obsahuje přírodní esenciální oleje extrahované z rostlin a květin
  • Spolehlivě neutralizuje zápach 
  • Snadné použití - dle zvolené intenzity vydrží až 80 dní
  • Provoní váš domov vůní bílých květů frézie
popis

Popis

Air Wick tekutá náplň do elektrického osvěžovače Essential Oils provoní váš domov svěží květinovou vůní bílých květin, frézie a francouzského jasmínu. Úroveň intenzity vůně můžete ovládat podle své nálady. Náplň vydrží až po dobu 80 dnů při nastavení na nejnižší intenzitu. Obsažené esenciální oleje uvolňují do vzduchu decentní aroma a neutralizují nepříjemné pachy.

 

Použití

Návod k použití: 1. Odšroubujte uzávěr náplně. 2. Náhradní náplň držte ve svislé poloze a vložte hluboko do spodní části strojku, dokud neuslyšíte cvaknutí. 3. Vložte strojek s náplní do elektrické zásuvky. 4. Pro změnu intenzity uvolňování vůně, otočte kolečko na vrchní straně strojku. 5. Pro výměnu náplně, odpojte strojek z elektrické sítě. Stlačte strojek v přední části a opatrně vytáhněte náplň směrem dolů.

Podrobná data

CLP Regulation

vykřičník - Varování

Bezpečnostní varování

PŘEČTĚTE SI TEXT O BEZPEČNÉM POUŽITÍ A UCHOVEJTE SI JEJ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. PŘED ODSTRANĚNÍM NEBO VLOŽENÍM NÁHRADNÍ NÁPLNĚ OSVĚŽOVAČ VŽDY VYJMĚTE Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. NEUMISŤUJTE DO PROSTORŮ, VE KTERÝCH BY BYL OSVĚŽOVAČ VYSTAVEN TVRDÝM NÁRAZŮM. Nepoužívejte osvěžovač společně s prodlužovacími kabely nebo adaptéry s více zásuvkami. Pouze pro vnitřní použití. UCHOVÁVEJTE VE VZPŘÍMENÉ POLOZE. Na přípravek nesahejte mokrýma rukama, nepoužívejte kovové předměty. Nepoužívejte nepřetržitě - na noc přípravek vypínejte. Při použití nechte nad a okolo osvěžovače prostor 50 cm. Nezakrývejte ani neblokujte průchod vzduchu do osvěžovače. Bez vhodného větrání nepoužívejte v malých a stísněných prostorech s domácími mazlíčky. Neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla nebo přímého slunečního svitu. Nepokládejte na leštěné, barvené nebo plastové povrchy. ZAŘÍZENÍ SMĚJÍ POUŽÍVAT POUZE DOSPĚLÍ. Zařízení nesmějí používat děti ani osoby s omezenými fyzickými, senzorickými či duševními schopnostmi.

VAROVÁNÍ. Obsahuje: 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on; linalool; nerol; 4-terc.butylcyklohexyl-acetát; 3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd; hexyl-salicylát. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje citral; 3,7-dimethyloktan-3-ol; cineol; geraniol; geranylacetát; limonen. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Maďarština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Funkční jméno - Náplň
Varianta - Tekutá do elektrického přístroje bílé květy

Jednotková cena 5152.63Kč za 1 l.

NAHORU