Registration

free delivery

free delivery

Register and if you place an order with the amount of more than 1500 CZK gte free delivery, or spend over CZK 1200 and get delivery at the discounted price of CZK 39.

We have up to 45,000 products on stock and we are constantly expanding our product range.

The offer is valid until withdrawn.

Cink Universal univerzální čistič na všechny povrchy Professional 5 l

0

Množstevní slevy

Při koupi 1 ks 149.90 Kč/ks
Při koupi 2 a více ks 134.91 Kč/ks
Při koupi 5 a více ks 119.92 Kč/ks
You save 39,10 Kč
189,00 Kč Regular price 14990 Cena s DPH za kus

Cink Universal univerzální čistič na všechny povrchy Professional 5 l

Vysoce účinný univerzální čisticí prostředek Cink (vlastní výrobek Ageo.cz) s unikátní Nano Formulí pro celou domácnost a další užitné prostory s jemnou vůní červených plodů, která příjemně provoní interiér.

 

Cink je produkt nejvyšší kvality sestavený dle formulí nové generace. Vhodný pro čištění všech typů povrchů, jako jsou podlahy, obklady, dlaždice, povrchy z umělých hmot, okna apod.

 

Inovativní složení i všestrannost dělá z univerzálního čisticího prostředku Cink nejlepší volbu při běžném úklidu i při odstraňování odolných skvrn a usazených nečistot. Povrchy čistí do hloubky a zanechává povrchy zářivě čisté.

 

Návod k použití: Rozpusťte 1 lžíci prostředku v 5 l horké vody. Po umytí opláchněte čistou vodu. 

 

VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Nebezpečné látky: Sodium Laureth Sulfate, Sodium Dodecylbenzensulfonate.

 

Složení: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, konzervační látky (Methylchloroisothiazolinone, Methylsothiazolinone). parfém. Obsah těkavých látek: Ehtanol 0,2%. Obsahuje Hexyl, salicylate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Signální slovo: Varování

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Doplňkové věty:
EUH 208 Obsahuje 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; Isocyclemone; alpha-hexylcinnamic aldehyde; Hexyl salicylate. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Nebezpečné látky: Sodium Laureth Sulfate, Sodium Dodecylbenzensulfonate.

 

Další nebezpečnost:
PBT nebo vPvB nebylo pro směs stanoveno.

Unit price 29.98Kč for 1 l.

Chcete-li zanechat recenzi tohoto produktu, nebo se zaregistrujte.

up